küt

1.
sif.
1. Kəsməyən, iti olmayan, kəsəri olmayan. Küt bıçaq. Küt balta. – <Qulu:> Bu elə kütdür ki, heç yer də qazmaz. S. S. A.. Qurd . . dişlərilə onu küt kəlbətin kimi sıxıb qançır etmişdi. M. Rz..
2. məc. Kütbeyin, gec başa düşən, zehinsiz, dərrakəsiz, fərasətsiz, qanmaz, qavrama qabiliyyətindən məhrum. Küt adam. – Yaman qonşu, küt oğul; Qov yanından, xətadır. (Ata. sözü). O küt münəqqidi bir salın başa; Ömründə bir dəfə qoy adam olsun! M. R.. // İs. mənasında. Kütün biridir.
3. Bax boğuq 2-ci mənada. Küt tüfəng səsi. – . . Ayaq üstündə çürümüş iri ağacın yıxılmasına bənzər küt bir xırıltı eşidildi. B. Bayramov. Küt bir güllə səsi eşidildi. İ. Hüseynov.
4. məc. Kəskin olmayan, o qədər də hiss edilməyən (ağrı, sancı və s. haqqında). <Xan> alnında küt bir sancı duydu, başı gicəldi. M. Rz.. <Bəhlul:> Özümdən asılı olmayaraq, ürəyimdə küt bir ağrı hiss eləyirdim. B. Bayramov.
5. məc. İfadəsiz, mənasız, heç bir şey ifadə etməyən. Küt nəzər. – Hacının gözündə küt və vahimə ilə dolu bir ifadə hakim idi. M. İ.. Bu küt baxışlı, yekəpər bir oğlan idi. H. Seyidbəyli.
◊ Küt bucaq – həndəsədə: düz bucaqdan böyük bucaq.
2.
is. Təndirin divarından düşüb od və ya kül üstündə bişən yöndəmsiz çörək. Kütləri təndirdən çıxarmaq. Kütün külünü təmizləmək. – İt haradan aldı iki kütü, birini yesin, birini də başının altına qoysun. (Ata. sözü). Küt getmək – təndirin divarından qopub od və ya kül üstünə düşmək. Çörəklər küt getdi.
◊ Küt getmək məc. – Yorğunluqdan tez və bərk yatmaq, yuxulamaq. Uşaqlar küt getdilər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • kut — kȗt m <G kúta, N mn kútovi> DEFINICIJA 1. mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta); ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul kut i puni …   Hrvatski jezični portal

  • Kut U Up — Origin San Diego, California, USA Genres Indie rock Experimental Alternative rock Post hardcore Years active 1998–2003 2008 present …   Wikipedia

  • Kut — (también conocida como Kut al Imara y Kut El Amara) es una ciudad al este de Irak, en la ribera izquierda del río Tigris, a unos 160 km al sureste de Bagdad. Sus coordenadas son: latitud 32º30 N, longitud 45º50 E. En 2003, se estima que la… …   Wikipedia Español

  • Kut — (también conocida como Kut al Imara y Kut El Amara) es una ciudad al este de Iraq, en la ribera izquierda del río Tigris, a unos 160 km al sureste de Bagdad. Sus coordenadas son: latitud 32º30 N, longitud 45º50 E. En 2003, se estima que la… …   Enciclopedia Universal

  • Kut — Kut,   früher Kut al Amara, Kut el Imara, Handelsstadt in Ostirak, Verwaltungssitz der Provinz Wasit, am unteren Tigris, von dem hier der Nebenarm Schatt el Gharraf zum Euphrat abzweigt, 19 m über dem Meeresspiegel, 183 200 Einwohner;… …   Universal-Lexikon

  • kȗt — m 〈G kúta, N mn kútovi〉 1. {{001f}}mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta) [šiljasti ∼; tupi ∼]; ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kut — kut·na·ho·rite; kut·tar; whil·kut; ya·kut; …   English syllables

  • kut- — *kut germ., Substantiv: nhd. Eingeweide, Innerei; ne. guts (Plural); Rekontruktionsbasis: mnd.; Etymologie: s. ing. *geud , *gud , Verb, biegen, krümmen, wölben, Pokorny 394; …   Germanisches Wörterbuch

  • kut — kut, uğur, devlet, baht, talih, saadet, I, 85, 92, 164, 200, 272, 301, 304, 320, 384. 508; II, 177. 229 kut almak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • KUT — Infobox Radio station name = KUT FM city = Austin, Texas area = Austin Round Rock metropolitan area branding = KUT 90.5 slogan = airdate = frequency = 90.5 MHz HD Radio 90.5 HD 2 for BBC World Service format = Public radio affiliations = NPR… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.